__

  2005; REFORMA, AMPLIACIÓ i MILLORA INSTITUT BARRI BESÒS: BIBLIOTECA
I SALA D'ACTES BCN
 CLIENT: DEP. EDUCACIÓ
SCon: 1566m2, SCram: 5.208m2
PEC: 4.287.915€; 596€/m2
Durada: 16 mesos [07/05 - 11/06],
PE: M. MESSEGUER, DO: J.DACOSTA - S.VALLS
MARSEIN S.A.
_
 

GOOGLEMAPS
 
 
 
     S E R G I _V A L L S _M A N Z A N O _a r q . c o l . 4 3 . 7 6 0-3 ___9 3 7. 2 6 5. 9 1 5__i n f o @ v a l l s m a n z a n o . c o m