2009 - REFORMA PAVELLÓ MUNICIPAL FRANCESC BARNEDA - VESTIDORS

CLIENT: AJUNTAMENT DE RIPOLLET
SC: 80m2
PECii: 349.400€
Durada obra 4 mesos [ 05/09 09/09 ]
S.VALLS MANZANO
Obras de Paleteria, Pedro Solà, scp.
 


 
__
_
 
_
    S E R G I _V A L L S _M A N Z A N O _a r q . c o l . 4 3 . 7 6 0-3 ___9 3 7. 2 6 5. 9 1 5__i n f o @ v a l l s m a n z a n o . c o m