__

 
2009 - CENTRE ATENCIÓ PRIMÀRIA PINETONS RIPOLLET - BCN
CLIENT: AJUNTAMENT DE RIPOLLET
SC: 1.375m2, Sparc: 3.772m2, Surban:2.443 m2
PECii:: 2.000.162, 1.455/m2
Durada obra: 13 mesos [ 02/09 - 04/10 ]
Redacció Projecte: BASS - JORDI BADIA
Direcció d'Obra: S.VALLS MANZANO
Constructor: IMAGA, PROYECTOS Y CONSTR., S.A.
 
 
 
 

  __
    S E R G I _V A L L S _M A N Z A N O _a r q . c o l . 4 3 . 7 6 0-3 ___9 3 7. 2 6 5. 9 1 5__i n f o @ v a l l s m a n z a n o . c o m