IES MEDITERRANEA EL VENDRELL TARRAGONA

CLIENT: GISA, INT-6328, DEP. EDUCACIÓ
SC: 4.332m2, Sparc.: 9.615m2, Surban:7.832 m2
PECii: 4.339.000, 980/m2
Durada projecte: 3 mesos [ 07/06 - 10/06]
Durada: 10 mesos [ 02/07 - 12/07 ]
M.RUBIO, S.VALLS, SÁNCHEZ-GANIVET
MARSEIN. S.A.
 
 
 GOOGLEMAPS
_____
    S E R G I _V A L L S _M A N Z A N O _a r q . c o l . 4 3 . 7 6 0-3 ___9 3 7. 2 6 5. 9 1 5__i n f o @ v a l l s m a n z a n o . c o m